Cerus IT

contact@cerus.nl Offerte aanvragen

Hoe we werken

Definitie

In de definitiefase worden uw wensen en eisen in kaart gebracht aan de hand van ingewonnen informatie uit voorgaande gesprekken. Er wordt gekeken of wij elkaar begrijpen en of we dezelfde gedachtegang delen betreffende het project. Het eindproduct van deze fase is een lijst met alle eisen en behoeften die in het project worden gerealiseerd.

Ontwerp

In de ontwerpfase worden aan de hand van de definitiefase verschillende concepten ontwikkeld. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen het technisch en creatief concept. Ook wordt er bij gebruik van een database een database ontwerp vervaardigd. De selectieprocedure resulteert uiteindelijk in een goedgekeurd voorstel dat gereed is voor realisatie.

Realisatie

In de realisatiefase start de daadwerkelijke bouw van de weboplossing. Aan de hand van de voorgaande fases wordt er een eindproduct gerealiseerd, waar alle vastgestelde wensen en eisen in terug te zien zijn. De realisatiefase resulteert uiteindelijk in een complete weboplossing die klaar is om getest te worden.

Test

Hoewel er gedurende de realisatiefase continu zal worden getest op technische mankementen, is het van belang om de weboplossing uitvoerig te testen aan de hand van een vooraf gedefinieerde teststrategie. De doelgroep heeft een belangrijke rol in deze fase, omdat zij tenslotte gebruik zal maken van de weboplossing. De testfase levert een geheel goedgekeurde weboplossing op, klaar voor publicatie.

Implementatie

De weboplossing is nu getest en waar nodig aangepast. De oplevering en implementatie op de server kan plaatsvinden. Voor de laatste keer wordt er gekeken of hierbij mogelijke problemen ontstaan. Wanneer alles naar wens is kan het project worden afgerond en is er de mogelijkheid tot een evaluatiegesprek.

Nazorg

In deze fase bieden wij in meerdere opzichten ondersteuning. Het onderhouden van een website is van essentieel belang om bezoekers geïnteresseerd te houden en om nieuwe bezoekers aan te trekken. Daarnaast kunt u ons altijd bellen voor vragen waarop wij u deskundig te woord zullen staan.

Copyright © 2006 - 2019 Cerus IT Contact | Sitemap | Nieuwsbrief