Cerus IT

contact@cerus.nl Offerte aanvragen

Ons werk

De Vlaamse Reus

Ondernemerschap is een terugkerend thema in de bovenbouw van basisschool de Vlaamse Reus. Het past goed bij de ontwikkelingsgerichte aanpak. Hierbij ligt de nadruk op het uitvoeren van echte activiteiten en het zorgen voor betrokkenheid bij het werk. Dit is duidelijk terug te zien in het thema. Maar ook leren kinderen veel op gebieden zoals rekenen en taal.

Het resultaat

Wij hebben voor De Vlaamse Reus een website gemaakt waarop de inhoud van het thema ondernemerschap is terug te vinden. De website maakt het mogelijk het project ook op andere basisscholen uit te voeren. De voorkant van de website omschrijft het thema, terwijl leraren die zich aanmelden aan de achterkant van de website het lesmateriaal kunnen downloaden.

Geleverde diensten

  • Interface design
  • Grafisch ontwerp
  • Front-end ontwikkeling
  • Back-end ontwikkeling
  • Content Management Systeem (CMS)
Copyright © 2006 - 2019 Cerus IT Contact | Sitemap | Nieuwsbrief